Saturday, July 23, 2011

Kridhaning Panggalih

tengah wengi wus sawantara lingsir
pinarak candra ing sak legoking wukir
dene para abdi saha nayakaning praja ing sisih wetan
taksih manganendra dumugining kidung kukila

netra angglayut namung pijer waspadha
ana ing sembir kiwa-tengen mutah kuwaya
saya pedhes nanging saya waskitha

pasaren iseh adoh saka panjangka
arepa pasewakan sampun paripurna
tuwuh mring tyas batin ngalebet
yen dangu taksih anggenipun ngalembana

inggih punika gelaripun jagat jinantra
tan ana watesanipun ugi sarehipun
inggih mboten sanes nuli jangkep,
karenteging panggalih

(Pleburan, Semarang, 20 Juli 2011)
Reactions:

0 comments: